Genel bir tanım olarak, yenilenebilir enerjiler, termal, mekanik veya elektriksel enerji üretmek için doğaya bağımlı olan kaynaklardır. Güneş, rüzgar, su ve jeotermal gibi… vb.


Bu kaynaklar, teslim edilebilecek enerji miktarı olarak yakıt veya gaz kaynaklarına kıyasla yenilenebilir kaynaklar olarak kabul edilmektedir. Bu enerjiler dikkate alındığında bir türden diğerine dönüştürülebilir. Gibi; Rüzgar enerjisi fanlar veya kanatlar kullanılarak elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Böylece bu enerji, hareket enerjisinden mekanik enerjiye, kanatlar üzerinde kuvvet olarak ve daha sonra elektrik enerjisine dönüştürülür.
Bu tür enerjiler, dünya çapında büyük bir endişe kaynağıdır. Çevrenin temiz sürdürülebilirliğinde rolü ve kalıcılığı olarak.


Son olarak, çevreye olan ilgimiz ve rolümüz gereği, bu yenilenebilir enerjilerin bir türü olarak fotovoltaik sistemlerle çalışan aydınlatma ürünlerimizi de yükseltmeye devam ediyoruz.