Güneş sistemleri, enerji üretmek için güneş ışığını kullanan yenilenebilir enerji sistemleridir. Basitçe; Güneş hücreler kimyasal periyodik cetvelin dördüncü grubunda yer alan yarı iletken malzemeden yapılır. Bu malzeme, elektronları serbest bırakmak için güneşten gelen fotonları kullanır ve böylece elektrik üretir.

Güneş enerjisi sistemleri, diğer petrole veya gaza bağımlı enerji kaynaklarına kıyasla sürdürülebilirlik avantajına sahiptir. Güneş sistemleri doğrudan ulusal şebekeye bağlanabilir ve şebekeye bağlı PV sistemi olarak adlandırılabilir. Bu tipte müşteri, panellerinden elektrik üretebilir, uygulaması için gerekli olanı tüketebilir (örnek olarak ev veya bina) ve fazla üretilen elektriği şebekeye ihraç edebilir. Ayrıca bu ihraç edilen elektrik, teşvik etmek amacıyla bazı ülkelerde hükümetten satın alınabilir.

Diğer bir güneş sistemi türü, kırsal alanlarda kullanılabilen sistemdir. normal elektrik şebekesinin kurulması ve bağlantısının yüksek maliyetli olabileceği yerlerde, bu alanları şebekeye bağlamada zorluklar vardır. Böylece bir PV sistemi, gündüz elektrik üretmek, doğrudan ihtiyaç duyulan kullanmak ve gece kullanmak için pillerde ekstra enerji depolamak için veya çok bulutlu günlerde olduğu gibi enerji üretiminin az olduğu zamanlarda kullanılabilir. Bu tip, bağımsız PV sistemi veya Off grid sistemi olarak adlandırılır.

Ayrıca Hibrit PV sistemi adlandırılan sistem vardır. Yukarıdaki her iki sistemin kullanımlarını bir arada birleştiren başka bir tür de kullanılabilir. Burada bir PV sistemi şebekeye bağlanır ve aynı zamanda enerjileri aküye depolar. Bu, şebekeye bağlı ancak sürekli elektrik kesintisinden görebilen alanlar için çok yararlıdır, bu nedenle müşteriler gece boyunca veya günler boyunca birkaç saat elektrikten çok daha fazla yararlanamazlar. O zamanlarda Hibret sisteminde depolandı enerji kullanılanabilir.