Güneş panelleri, güneş ışığından elektrik enerjisi üretmek için kullanılır. Paneller genel olarak polikristalin veya monokristal hücrelerden yapılır. Bu hücreler, yarı iletken malzemelerin dördüncü grubundaki maddelerden yapılmıştır.


İkisi arasında karşılaştırma yapıldığında, monokristal güneş pilleri daha yüksek verimlidir, sıcak sıcaklık ortamında çalışmaya daha uygundur, daha pahalıdır, ancak enerji üretimi için daha az sürdürülebilirdir. Poli kristalin tek bir silikon kaynağından yapılmadığı için daha düşük verimli iken, normal ortalama sıcaklık ortamında, daha düşük maliyette ve daha uzun sürdürülebilir enerji üretiminde çalışmaya daha uygundur.


Monokristal olanlar genel olarak daha koyu olduğundan ve tek bir materyalden yapıldığından, her iki hücre tipi de sadece bir bakışla kolayca belirlenebilir, bu nedenle daha saftır. Polikristalin olanlar diğer malzemelerle karıştırılırken rengi daha az koyudur.


Sonuç olarak monokristal güneş panelleri montaj alanı sınırlamaları olan yerlerde kullanılmaya daha uygun olurken, polikristalin özellikle fiyat maliyeti, verimlilik ve enerji üretim ömür dayanıklılığı dikkate alınarak diğer kullanımlar için daha çok tercih edilmektedir.


Son günlerde olduğu gibi polikristalin hücreler daha çok dış sokak aydınlatması ve bahçe aydınlatması için kullanılmaktadır. Ancak belirli bir alanda hangisinin diğerinden daha uygun olduğunu belirleyen her birinin diğer özellikleri de atlanmamalıdır.