Fosil yakıt, insanların kullanmak için ortaya çıkardığı ve yaktığı, yeraltındaki ölü bitki ve hayvanların kalıntılarından oluşan hidrokarbon içeren malzemedir. Ana fosil yakıtları kömür, petrol ve doğal gaz oluşturmaktadır. Bu yakıtlar insan eliyle madencilik ya da sondaj yoluyla çıkarırlar. Fosil yakıtlar endüstriyel alanda geniş bir kullanım alanına sahiptir ve kullanımı sanayi devriminin merkezinde yer almıştır. Medeniyetimizin gelişmesinde büyük bir rol oynamıştır. Fosil yakıtların kullanım hızı oluşum hızından çok daha düşük olduğu için yenilenemez enerji kaynağı olarak değerlendirilebilirler.

Yakıtların esas maddesini organik karbon oluşturur. Organik karbonun atmosferdeki oksijen ile tepkimeye girmesi sonucunda ısı enerjisi meydana çıkar. Ayrıca fosil yakıtlar yandıklarında çevreye bir takım olumsuz etkileri bulunan karbondioksit gibi sera gazları meydana çıkarırlar. Bu salınan gaz nedeniyle de dünyada iklim değişikliklerine ve bu iklim değişimlerinin sonucunda ekosisteme ve insan sağlığına büyük ölçüde olumsuz etkiye neden olurlar. Hava kirliliğinden dolayı oluşan solunum hastalıklardan dolayı her yıl milyonlarca insanın ölümüne yol açmaktadır.

Kullandığımız elektriğin büyük bir kısmı da fosil yakıtlar vasıtasıyla üretilmektedir. Anca son yıllarda teknolojinin gelişmesi ve insanların bilinçlenmesi ile modern yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımlar artmaktadır. Kademeli olarak yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş ile gelecekte fosil yakıtları kullanımını son derece azaltmak ve bitirmek hedeflenmektedir.Yakan Aydınlatma olarak bu konuda ne yapıyoruz?

Ülkemizde ve dünyada tüketilen elektrik enerjisinin büyük bir kısmı aydınlatma amacıyla kullanılmaktadır. 1964’de başladığımız aydınlatma sektöründeki yolculuğumuzla günümüze uzanan serüvenimiz güneş enerjili aydınlatma seti ile devam etmektedir. Bu aydınlatma setleri sokak, bahçe, yol, otopark, yürüyüş yolu gibi çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. Aydınlatma sektöründeki bu yeni atılımlarla enerji olmayan yerlerde kolaylıkla aydınlatma sağlamak ve karbon salınımı fosil yakıtlara göre onlarca kat az olan verimli ve uzun ömürlü güneş panelleri ile ekosistemi ve insan sağlığını korumak hedeflenmektedir. Ayrıca zamanla kullandıkça kendini amorti eden bu ürünler ekonomik olarak da kullanıcının cebine katkı sağlamaktadır.

Güneş enerjili sokak lambası ve aydınlatma sistemleri fiyatları veya teknik konuda yardım almak için iletişim kısmında bulunan bilgilerden bizlere ulaşabilirsiniz.