Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkenin enerji tüketim verilerine baktığımızda azımsanmayacak bir miktarın aydınlatma amaçlı kullanıldığını görmekteyiz. Aydınlatma amaçlı kullanılan bu enerjinin büyük bir kısmı da dış mekan aydınlatma için kullanılmaktadır. Örneğin 2015 yılına ait verilere göre Türkiye genelinde her yıl yaklaşık 4 milyar kWh yani toplam tüketimin yüzde 2’si civarında elektrik tüketimi sokak aydınlatma armatürleri tarafından harcanmaktadır. Bunun başlıca nedenleri yüksek güç harcayan verimsiz ışık kaynaklarının kullanılması, ışığın sadece gerekli olan alan yerine gereksiz alanlar için kullanılması, ışık kaynaklarının optimum saatlerde kullanılmaması, gerekli alan için yanlış aydınlatma armatürlerinin seçilmesi ve konumlandırılması gibi etkenlerdir. Ayrıca bu etkenler enerji verimsizliği yarattığı gibi ışık kirliliğine de neden olmaktadır.

Dış mekan aydınlatma için kullanılan enerjiyi düşürmek, verimli bir şekilde aydınlatma sağlamak için izlenecek yol şu şekilde sıralanabilir;

  • Uluslararası standartlara uygun aydınlatma kriterleri belirlenmelidir.
  • Aydınlatılacak bölgeye göre hesaplamalar yapılıp en uygun armatür ve konumlandırma yapılmalıdır.
  • LED gibi düşük güçte yüksek ışık akısına sahip ışık kaynakları ve ortama uygun lens modeli tercih edilmelidir.
  • Solar aydınlatma sistemi gibi yenilenebilir enerji kullanan ürünler tercih edilmelidir.

                Yakan Aydınlatma olarak ürettiğimiz solar aydınlatma set ürünlerimiz ile dış mekan aydınlatmada enerji çözümleri sunuyoruz. Bu ürünlerimiz tamamen güneşten aldığı enerji ile şebekeye bağlantı dahi gerektirmeden aydınlatma sağlarken bu sayede doğaya ve insan sağlığına zarar vermiyor.