Giriş Koruma Kodu (Ingress Protection Code), elektrik ve elektronik teknolojiler konusunda uluslararası standartları hazırlayan IEC tarafından tanımlanmış bir koruma derecesidir. Bu derecelendirme, mekanik kasaların ve elektrikle çalışan aletleri muhafaza eden korumanın dış etkenlere karşı dayanıklılığını gösterir.

Özellikle dış mekanlarda kullanılan cihazlarda bu kod büyük ölçüde önem arz ederken, Yakan Aydınlatma olarak ürünlerimizin kalitesine ve buna bağlı olarak IP koduna dikkat etmekteyiz.

Örneğin solar aydınlatma ürünü hakkında sadece “su geçirmez” gibi bir ibare ayrıntılı bilgi vermez fakat IP66 belgemiz, bu ürünün her yönden gelebilecek yüksek tazyikteki sulara karşı dayanıklı olduğunu gösterir. IP kodu, son ikisi isteğe bağlı gösterilen dört haneli koddan oluşur. Genelde sadece ilk iki hane belirtilir. IP’den sonra rakamsal olarak belirtilen ilk basamak, cihazın katı cisimlere karşı dayanıklılığı gösterir. İkinci basamak ise cihazın sıvı temasına karşı dayanıklılığını gösterir.